Pets bring us happines that lives in our hearts forever!

Privacybeleid

Carol Thoelen Photography, eigenaar van A Blissful Pet, hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we helderen en transparante informatie geven oe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Carol Thoelen Photography, met name A Blissful Pet,  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, bij carolthoelen@telenet.be .

Verwerkingsdoeleinden
Carol Thoelen Photography, met name A Blissful Pet,  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, en het verzenden van marketing). Carol Thoelen Photography, met name A Blissful Pet,  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van personen die zich specifiek voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven. De nieuwsbrief wordt maximaal 4 keer per jaar verstuurd indien er gelegenheid is om een mini-fotoshoot te creëren  of in geval van nieuwe producten of speciale aanbiedingen. Carol Thoelen Photography, met name A Blissful Pet, slaat bij de contactformulieren op de website het IP-adres van de zender op om spammers te kunnen identificeren; het zo opgeslagen IP-adres wordt niet met derde partijen gedeeld.
De verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

Betrokken categorieën van persoonsgegevens
Enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten van Carol Thoelen Photography, met name A Blissful Pet,  worden bijgehouden. Voor het geval van de aankoop van een product of dienst bijvoorbeeld, zijn dat de gegevens nodig voor de facturatie; voor het versturen van de nieuwsbrief, is dit enkel uw e-mailadres en het IP-adres.
Carol Thoelen Photography, met name A Blissful Pet, zal steeds vragen naar jouw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Carol Thoelen Photography verbonden zijn en partners buiten de EER waarvan het beschermingsniveau als passend wordt erkend door het EU-US privacy shield.
– Zo maakt Carol Thoelen Photography, met name A Blissful Pet, gebruik van de derde partij Weebly voor het verzorgen van de internetomgeving en de webhosting: www.one.com
– Ook wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresutaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen  op servers in de Verenigde staten. Lees het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons door te kunnen verstrekken om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. A Blissful Pet, Carol Thoelen Photography, heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
– Voor de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van de diensten van Mailchimp. Opdat de nieuwsbrief zou kunnen verstuurd worden door Mailchimp, wordt uw e-mailadres met Mailchimp gedeeld en opgeslagen op servers buiten de EU. Mailchimp gebruikt deze informatie in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid. Mailchimp gebruikt ook bepaalde technologieën, zoals pixels en webbakens, in de nieuwsbrieven die via Mailchimp verstuurd worden. Deze technologieën laten Mailchimp toe om te detecteren of u de nieuwsbrief hebt geopend of aangeklikt en zo ja, de datum, het uur en het IP-adres dat aan het openen of aanklikken verbonden is. Voor meer informatie over Mailchimp’s gebruik van deze technologieën, kunt u hun Cookie Verklaring raadplegen.
– Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaarperiode
A Blissful Pet, Carol Thoelen Photography, bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f).
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: carolthoelen@telenet.be

De klant kan zich ook op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door de optie die daarvoor voorzien is onderaan elke nieuwsbrief of door eenvoudig bericht met uw verzoek aan carolthoelen@telenet.be. Uw gegevens worden dan zo snel mogelijk verwijderd.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden enkele technische cookies gebruikt door www.ablissfulpet.be, die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

Verder zijn er ook enkele cookies die afkomstig zijn van Google Analytics. 
 U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics
 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze cookies leveren Carol Thoelen Photography, met name A Blissful Pet,  echter geen e-mailadressen, IP-adressen of locatiegegevens van u. Bovendien werden de IP-adressen binnen Google Analytics geanonymiseerd, zodat Google Analytics slechts een stukje van uw IP-adres kan opslaan.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (b.v. via deze link). Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

DEZE PRIVACYVERKLARING KAN REGELMATIG WORDEN AANGEPAST OM TE VOLDOEN AAN NIEUWE WETGEVING, RICHTLIJNEN OF ANDERE OMSTANDIGHEDEN. HET IS DAAROM AAN TE RADEN DAT U DEZE PAGINA OP REGELMATIGE BASIS OPNIEUW CONSULTEERT VOOR UPDATES.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info